Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Help gwefan

Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud cwyn yn erbyn Y Rheoleiddiwr Pensiynau neu i ddarparu adborth ar ein gwefan.

Ymholiad gwe

Defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych ynghylch ein gwefan.

Sut i gyflwyno cwyn

Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau yma i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad, bryder neu gwyn sydd gennych amdanom fel sefydliad neu’r gwasanaethau a ddarparwn.

Polisïau gwefan

Dysgwch am wefan Y Rheoleiddiwr Pensiynau, gan gynnwys y defnydd o gwcis, y polisi preifatrwydd, a thelerau ac amodau defnydd.

Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR). Rydym am i'n gwefan fod yn gynhwysol fel bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu ei defnyddio.